Chức năng của QR Code trong thực tế

Chức năng scan mã QR Code có thể ứng dụng vào một số nghiệp vụ thực tế như:

-   Kiểm tra việc nhập hàng/ xuất hàng/ tồn kho.

-   Tra cứu thông bảo hành, hạn sử dụng, ngày sản xuất (rất hữu dụng).

-   Tra cứu thông tin sửa chữa, lịch sử sử dụng… (tùy theo cơ sở dữ liệu của khách hàng có không).


 

Có thể lấy được dữ liệu từ phần mềm đã tích hợp như:

-   Phiếu nhập: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày nhập, số tháng bảo hành…

-   Phiếu xuất: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày xuất, ngày hết hạn bảo hành…
Áp dụng tốt cho bộ phận bảo hành sản phẩm.

0 Nhận xét

Cũ nhất