Xuất sản phẩm cho đại lý - Cách quản lý bằng QR Code

1. QR Code là gì?

QR Code là mã vạch thế hệ mới, có hình dạng là một ô vuông với nhiều ký tự chồng chéo bên trong. Bên trong một mã QR Code có thể chứa các thông tin liên quan đến sản phẩm, hoặc trang web, thông tin sự kiện, thông tin liên hệ, tin nhắn, hoặc những thông tin tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và được mã hóa trong mã QR Code.2. Phần mềm quản lý sản phẩm bằng QR Code

Phần mềm quản lý sản phẩm bằng QR Code là một giải pháp đáp ứng đồng thời được nhiều nhu cầu mà doanh nghiệp đặt ra: tra cứu thông tin sản phẩm, kích hoạt điện tử, bảo hành sản phẩm, giới thiệu bán hàng hay quản lý tài sản, xuất hàng cho đại lý, lưu trữ thông tin khách hàng,.. Hệ thống phần mềm cho phép sự chủ động trong việc thêm mới, cập nhật sản phẩm, quản lý, truy xuất và in ấn mã QR Code ngay tại công ty.Với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm có hệ thống đa dạng sản phẩm với nhiều mã thì việc quản lý là vô cùng khó khăn với rất nhiều thông tin như: mã hóa sản phẩm, tên sản phẩm, lô sản xuất, quy trình sản xuất, số lượng sản phẩm/lô, ngày sản xuất,... Khi các doanh nghiệp sử dụng việc quản lý sản phẩm bằng QR Code thì các thông tin này sẽ được tự động mã hóa, người sản xuất sẽ in ra để dán lên sản phẩm khi xuất kho. Và đương nhiên mã QR Code đó đã bao hàm tất cả thông tin về sản phẩm.

Đối với sản phẩm đã có mã số serial hoặc một mã định danh cụ thể

Sau khi bộ phận sản xuất tiếp nhận sản phẩm và nhập các thông tin cần thiết lên hệ thống phần mềm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, lô sản xuất, quy trình sản xuất, số lượng sản phẩm/lô, ngày sản xuất,... Phần mềm sẽ tự động mã hóa các thông tin thành các ô vuông có chứa các ký tự bao gồm các thông tin hoàn thiện sản phẩm. Sau đó, người sản xuất sẽ in ra để dán lên thành phẩm khi hoàn thiện.

Đối với sản phẩm chưa có mã số serial hoặc mã định danh

Sau khi bộ phận sản xuất tiếp nhận sản phẩm, Doanh nghiệp tự tạo mã số serial hoặc mã định danh cho sản phẩm đó, và cập nhật các thông tin cần thiết: tên sản phẩm, lô sản xuất,... tải lên phần mềm hệ thống. Phần mềm sẽ tự động mã hóa các thông tin thành 1 mã QR Code. Mỗi 1 sản phẩm sẽ được gán với 1 mã QR Code riêng biệt. Sau đó, người quản lý sẽ xuất file, in ra rồi dán lên sản phẩm.3. Tính năng xuất cho đại lý

Với các yếu tố đặc thù theo ngành nghề và theo luồng chảy dữ liệu toàn bộ doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp sẽ có một quy trình quản lý khác nhau và cũng yêu cầu những tính năng khác nhau.

Nắm bắt được điều đó, Hệ thống phần mềm đã được cập nhật thêm nhiều tính năng để phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Trong đó có tính năng Xuất kho đã và đang triển khai cho nhiều doanh nghiệp.

Tính năng Xuất kho giúp cho doanh nghiệp quản lý và truy xuất được thông tin của sản phẩm:

  • Sản phẩm này đã xuất cho đại lý nào?
  • Số lượng sản phẩm đã xuất cho đại lý?
  • Ngày xuất kho?
  • Số lượng tồn kho? Thời gian tồn kho?...

4. Lợi ích của quản lý đại lý theo QR Code

  • Cho phép quản lý và theo dõi cùng lúc nhiều đại lý.
  • Kiểm soát nhanh chóng và chính xác. Giúp doanh nghiệp tránh thất thoát, gian lận hàng hóa.
  • Đơn giản hóa quá trình truy xuất sản phẩm.
  • Người lãnh đạo có thể chủ động và dễ dàng quản lý các thông tin về sản phẩm cũng như đại lý. Từ đó có thể có những điều chỉnh phù hợp hoặc những quyết định kịp thời.
  • Doanh nghiệp có thể chủ động trong phân phối và sản xuất, tránh tình trạng thiếu hàng tồn kho hoặc hàng tồn kho quá nhiều gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn

Công ty Kỹ thuật Công nghệ BlueData

0 Nhận xét